Giljotina služi za sečenje smrznutog mesa. Postoje hidraulične i mehaničke giljotine kod kojih se može štelovati debljina odsecanja. Hidraulične giljotine su zastupljenije i pouzdanije od mehaničkih giljotina. Najpoznatiji proizvođači su MAGURIT, LASKA i RUHLE

Pregledali ste Close
Close

Close
Navigacija
Kategorije