Šel mašina služi za šurenje svinja. Šel mašine se proizvode klasične sa poklopcem i industrijske većih kapaciteta sa bazenom i čerupačem. Takve su i linijske . Najpoznatiji proizvodjači su ABEL i BAUMAN.

Pregledali ste Close
Close

Close
Navigacija
Kategorije