Mikrokuter je mesarska mašina koja služi za fino usitnjavanje mase. Mikrokuter se koristi za dodatnu obradu, odnosno finije usitnjavanje mase mesa koja dolazi nakon obrade na kuteru. Najpoznatiji proizvodjači su STEPHAN i BRINDLER.

Pregledali ste Close
Close

Close
Navigacija
Kategorije